Biz barada

COMING SOON: FINAL CONFERENCE 

Toparymyz bilen tanyşyň

Biziň toparymyz taslamany döredýän, agzalarymyza goldaw berýän we her gün rahat işlemegi üpjün edýän adamlar.

Taslamada işleýänleriň hemmesi gatnaşyjylarymyz bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar. Her bir işgäriň karýerasynda iň gowy netijeleri gazanmak üçin zerur bolan erkinligi, gurallary, ynamy we goldawy almagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary edýäris. Biziň hemmämiz öwrenýän zatlarymyzy paýlaşmagy halaýarys. Pikirleriňizi konferensiýalarda, okuwlarda, seminarlarda we taslama ofisimizde paýlaşmak üçin bizi tapyp bilersiňiz.

Esasy hünärmenler:         

Ştefan Ziwert

Toparyň ýolbaşçysy, Esasy hünärmen/Potensialy ösdürmek

Tel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: siewert@email.de

Dmitrios Wasiliu

Esasy hünärmen-Zähmet bazary

Тel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: vasdim58@gmail.com

Radosweta Drakewa

Esasy hünärmen-HO-boýunça hünärmen

Тel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: rdrakeva@gmail.com


 

Taslama bölümi: 

Maral Abaewa

Tel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: maral.abaeva2017@gmail.com

Gülistan Bekniyazowa

Ofis kömekçisi

Tel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: gbek64@mail.ru

Durdy Babylow

IT Hünärmeni

Tel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: durdy.babylov@gmail.com

 

Guwanç Çaryew

IT Hünärmeni

Tel.: +993 12 36 18 45 
E-mail: guvanchmohammet@gmail.com

 

 


Taslamany dolandyrmak goldawy:

Dmitrios Bakolas

European Profiles S.A.-Prezidenti

E-mail: dbak@europeanprofiles.gr

 

Aspasia Mioteri

Taslamanyň ýolbaşçysy, European Profiles S.A.

E-mail: amioteri@europeanprofiles.gr